Het Didam arrest: baanbrekend

Gepubliceerd 5 mei 2022 10:14 uur. Tekst: redactie. Foto: Piet Bergstra

 

Het Didam arrest heeft er in bestuurlijk Nederland flink ingehakt. De Hoge Raad -ons hoogste rechtscollege- bepaalde daar dat overheden niet “zomaar” een-op-een onroerend goed mogen verkopen aan derden. Een gemeente mag dus niet een-op-een grond of gebouwen verkopen aan iemand waar ze zaken mee willen doen. 

 

Een gemeente zal dat voornemen breder bekend moeten maken en “de markt”, dus andere gegadigden, ook een kans moeten geven om bod te doen op het door de gemeente te verkopen pand of stuk grond. Dat betekent ook dat de gemeente dus van haar voornemen kennis moet geven aan anderen. Dat kan bijvoorbeeld door in de gemeentelijke rubrieken van de plaatselijke krant aan te geven dat zij een voornemen heeft om iets te verkopen.

 

Het kan dus voor particulieren en ondernemers belangrijk zijn om die rubriek in de gaten te houden en tijdig aan de bel te trekken als ze zien dat de gemeente iets wil verkopen waar zij ook wel belangstelling voor hebben. 

Afgeschreven stoelen ...
Afgeschreven stoelen ...

De gemeente mag daarbij voorwaarden stellen, bijv. dat een stuk grond alleen maar te koop is voor sociale woningbouw, ouderen huisvesting of om een parkeergarage te laten bouwen, maar de gemeente mag dat dus niet “zomaar” iets verkopen aan de eerste de beste die er om vraagt.

Meerdere mensen -ondernemers en particulieren- dienen dus een kans te krijgen las de overheid wat gaat verkopen. Dat kan ver gaan, zelfs als de gemeente bijvoorbeeld de afgeschreven stoelen uit de raadszaal wil gaan verkopen. Niet alleen het gemeentepersoneel mag er dan een kopen, maar elke inwoner van de gemeente moet de kans krijgen om er een te kopen. Dat kan bij opbod of tegen een vastgestelde prijs (eventueel na loting).

Er gaat dus wat veranderen en zeker ook ten goede denken wij. De term “vriendjespolitiek” kan wat dat betreft geschrapt worden uit het woordenboek. Dus als je zaken wilt doen met de overheid dan moet je van nu goed opletten!