Het beste jongetje van de klas

Gepubliceerd 20 oktober 2022 10:52 uur. Tekst: Redactie. Foto's: Piet Bergstra en Google Street View

 

KAMPEN - Voor Hart voor Kampen is het van groot belang dat ook de inwoners van Kampen kunnen profiteren van de energieopwekking door zon en wind. De partij ziet niet graag de opbrengsten weglekken naar bijv. China zoals dat nu gebeurt met het Zonnepark Kampen aan de Verkavelingsweg in tuinbouwgebied De Koekkoek.

 

Afgelopen week ontving de commissie een tussenstand van de RES (Regionale Energie Strategie) van wethouder Eric Faber. En wat blijkt? Kampen gedraagt zich niet alleen als het beste jongetje uit de klas van West-Overijssel. Ze is dat ook! 

Wat is de RES?

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 maakten tweehonderd landen internationale klimaatafspraken. In navolging daarvan publiceerde Nederland op 28 juni 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. De RES is een document waarin deze regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. Kampen valt in de regio West-Overijssel. Daarin zitten o.a. de provincie, 11 gemeenten en 4 waterschappen. 

 

Nog niet de helft

Daar waar de gemeenten in West-Overijssel aangaven bij de start van de RES dat ze gezamenlijk 1,8 TW (terawatt) willen gaan opwekken in 2030 is er per 1 juni nog maar 480 GW gerealiseerd. Als alles dat nog in de pijplijn wordt meegeteld dan zou er 782 GW gerealiseerd kunnen worden. Dat is nog steeds niet de helft van de doelstellingen!

 

Kampen heeft in haar bod aangegeven dat ze 244 GW wil realiseren op haar grondgebied. Dat is meer dan alle andere deelnemende gemeenten. Niemand heeft zo hoog ingezet. Kampen heeft tot nu toe 77,1 GW gerealiseerd. Als alles wordt gerealiseerd wat in de pijplijn zit dan heeft Kampen 151,1 GW gerealiseerd. Meer dan de helft van het bod. Andere gemeenten laten het liggen en zitten nog lang niet op de helft. We hebben de wethouder aangegeven dat hij zijn partners daarop aan moet spreken.

Zonnepark Kampen dat inmiddels is verkocht aan een Chinees bedrijf.
Zonnepark Kampen dat inmiddels is verkocht aan een Chinees bedrijf.

 

Omgeving niet onnodig verstoren

Voor Hart voor Kampen is het geen heilig streven om dat bod gerealiseerd te krijgen voor 2030. “We hoeven ons niet te gedragen als beste jongetje van de klas en hals-over-de-kop allerlei projecten goedkeuren die te maken hebben met alternatieve energie. We moeten er bovenop zitten. Waar kunnen we windmolens plaatsen? Waar kan er zonne-energie opgewekt worden? Waar kunnen we stimuleren dat er meer zonnepanelen op daken worden gelegd? We kunnen het maar 1 x goed doen en willen onze omgeving niet onnodig verstoren”, aldus commissielid Albert Holtland.

 

Voor Hart voor Kampen is het ook van groot belang dat onze burgers profiteren van de energieopwekking door zon en wind. Holtland: “Wij willen niet dat de opbrengsten weglekken naar bijv. China, zoals dat nu gebeurt met de zonnevelden die in tuinbouwgebied De Koekkoek worden geëxploiteerd. Laten we zorgen dat de burger mee kan blijven doen, dat er een kwaliteitsslag plaatsvindt in het gebied waar de windmolens of de zonnevelden aangelegd worden", besluit Holtland.

 

Winsten ten goede aan inwoners

Hart voor Kampen wil dat de burgers ook kunnen mee kunnen doen in dit soort projecten. De partij is er voorstander van dat desnoods de gemeente zelf (eventueel met andere gemeenten) een eigen energiebedrijf gaat oprichten. Dat heeft Kampen eerder gedaan met een waterbedrijf, een gasbedrijf en een elektriciteitsbedrijf. Het heeft de gemeente en haar burgers geen windeieren gelegd. Hart voor Kampen wil dat we met z'n allen alert blijven en zorgen dat deze 'eerste levensbehoefte' beschikbaar blijft voor onze inwoners en dat eventuele winsten ook ten goede komen aan die inwoners.