Arbeidsmigranten in de polder

Gepubliceerd 16 december 2022 14:46 uur. Tekst: redactie. Foto's : Koekoekspolder en Piet Bergstra

 

In het nieuw te bouwen complex aan de Tuindersweg kunnen straks 120 arbeidsmigranten worden gehuisvest, die in de Koekoekspolder werken. Het is een proef die voortkomt uit een wens van de gemeenteraad. Een aantal partijen hadden hun bedenkingen. Naast SGP en VVD stemde ook GBK tegen dit voorstel. En dat was opmerkelijk. Deze partij was tot dan toe een groot voorstander dit project.  

 

Wethouder Van der Sluis herinnerde de tegenstanders eraan dat projectontwikkelaar Esprit gevráágd werd om een plek te realiseren voor 120 arbeidsmigranten. Dan kun je niet ineens de spelregels gaan wijzigen. Dan haal je bakzeil bij een rechter. De eerder door de raad meegegeven randvoorwaarden en suggesties ter verbetering zijn meegenomen in het voorstel.  

 

De ontwikkelaar heeft te kennen gegeven verder in overleg te willen met de omwonenden om te kijken in hoeverre ze elkaar kunnen vinden. Ook zal er een begeleidingsgroep actief worden die steeds meedenkt en meekijkt. 

 

Commissie Roemer

Arbeidsmigranten vormen een structureel onderdeel van de Nederlandse economie en maatschappij. Vitale sectoren zoals de land- en tuinbouw kunnen niet meer zonder hen. Wij hebben de taak om te zorgen, dat alle arbeidsmigranten, net als Nederlandse werkenden, geen tweederangsburgers zijn. Hart van Kampen vindt dat zij recht hebben op fatsoenlijke huisvesting. De slechte huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten was reden voor de instelling van de commissie Roemer. Die commissie heeft duidelijk uitgesproken dat het niet wenselijk is dat de arbeid en huisvesting op één erf en bij dezelfde ondernemer plaatsvinden. We kennen allemaal de schrijnende beelden van arbeidsmigranten bij bijv. champignonkwekerijen. Met dit voorstel wordt aan de wens van Roemer voldaan. 

 

De ontwikkelaar heeft te kennen gegeven verder in overleg te willen met de omwonenden om te kijken in hoeverre ze elkaar kunnen vinden. Ook zal er een begeleidingsgroep actief worden die steeds meedenkt en meekijkt. 

  

Begeleidingsgroep

Er werden een aantal wijzigingen in het convenant voorgesteld, met name over de rol van de begeleidingsgroep. Wij vinden dat omwonenden serieus mee moeten kunnen denken en mee kunnen praten. Dat moet en dat is ook noodzakelijk. Aan de andere kant moeten de ondernemers wel binnen de huidige regels van het convenant kunnen blijven ondernemen. Alles overwegend heeft Hart voor Kampen, samen met een meerderheid van de raad, ingestemd voor het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen. Het college kan daarmee de gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

 

In het convenant is opgenomen dat de huisvesting alleen bedoeld is voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de Koekoekspolder. Maar wat nu als de Koekoek onvoldoende werk biedt? Het lijkt niet voor te zullen komen, maar dat is niet ondenkbaar met de huidige hoge energieprijzen. Tuinders zouden ervoor kunnen kiezen om de kas maar tijdelijk leeg te laten staan als de energie zo duur is dat er geen komkommers, tomaten en paprika’s maar op een economische wijze geteeld kunnen worden. Moeten dan alle arbeidsmigranten ook direct van de locatie verdwijnen en komt de huisvesting leeg te staan?

 

Hart voor Kampen vindt van niet. Als die arbeidsmigrant tijdelijk elders werkzaam zal zijn, dan kan dat wat ons betreft. Zij hoeven dan het huis niet uit. Hoofdoel blijft natuurlijk de arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de Koekoek. Maar mocht daar even geen werk zijn, dan mogen wat ons betreft die migranten daar voor maximaal 6 maanden blijven wonen, ook al werken ze elders. Zo lossen we dat probleem op en gaan we voor een betere huisvesting voor de mensen die ons komen helpen met werk waar we zelf kennelijk geen mensen voor kunnen vinden in Nederland.