Artikelenoverzicht

Hieronder vind je een overzicht van onze meest recente artikelen die wij gepubliceerd hebben. 


08-02-2024

In de afgelopen 25 jaar zijn er ongeveer 1.000 inwoners bijgekomen in de binnenstad. Dat zorgt voor gezelligheid, maar ook voor drukte. Het zorgt ook voor extra druk op de openbare ruimte en de faciliteiten in de binnenstad.


31-01-2024

Het voorgestelde plan voor een nieuwe sportcampus in Kampen, heeft tot nu toe weinig steun gekregen van twee prominente sportverenigingen: Tennisclub KJLTC en KHC.


21-12-2023

In een recordtempo werd de vergadering erdoor gejast. Een aantal raadsleden stond ook verdwaasd, met de traditionele kroket in de hand, voor zich uit te staren in de hal van het gemeentehuis.


28-11-2023

In een recordtempo werd de vergadering erdoor gejast. Een aantal raadsleden stond ook verdwaasd, met de traditionele kroket in de hand, voor zich uit te staren in de hal van het gemeentehuis.


28-11-2023

Waarom 25% van de kiezers op de PVV stemt? Hart voor Kampen denkt het wel te weten.


05-11-2023

Een bezoek aan de bomencontroleurs van onze gemeente. Dit geeft duidelijkheid over het aantal bomen in Kampen, de bomenkap en herplant. Hoe gaat dit in z'n werk?


23-10-2023

23-10-2023

Een poging die Hart voor Kampen heeft ondernomen om de Vischrookerij los te koppelen van een claim die Mateboer meent te hebben bij de gemeente Kampen is mislukt. 


17-10-2023

Regelmatig heeft Hart voor Kampen contact met boer Jaap. Hoe gaat het eigenlijk met hem?


15-09--2023

Het wordt hoog tijd dat gemeente Kampen werk gaat maken van het parkeren rond de binnenstad. 


15-08-2023

CDA en Hart voor Kampen trekken samen op tegen de sluiting van het Cruyff court.


24-07-2023

Bomen in het stadspark krijgen hun naam weer terug. Nu met een QR code en een wandelroute!


22-07-2023

Er is een ernstige verdenking uitgesproken betreffende heel zwaar toxische stoffen vanuit de dijk langs het Reevediep, met ook mogelijk risico voor de volksgezondheid.


18-07-2023

Een noodkreet van een 83 jarige inwoner: hij, zijn echtgenote en hun buren dreigen door de gemeente hun huis te worden uitgezet.


17-07-2023

De raad stemde in met verder onderzoek naar de IJsselkogge naar de werf en coaster. Onbegrijpelijk.


14-07-2023

Het college kwam erachter dat het misschien slim was om de regie te nemen. En plotseling was er een ontwikkelkader; de lijntjes waarbinnen Mateboer zijn plannen kan gaan inkleuren.


11-07-2023

Een parkeermagneet op loopafstand van de binnenstad? Het kan nog steeds.


15-05-2023

Commissielid Albert Holtland op de stoel van de wethouder en komt met een initiatiefraadsvoorstel over de problematiek burgerbewoning Kampereiland.


14-05-2023

De raad ging op werkbezoek naar Castellum te Utrecht om de mogelijkheden van een beleefmuseum te bekijken.


13-05-2023

Al 23 van zijn 60 koeien zijn dood. Een echte doodsoorzaak is niet gevonden. Het vermoeden bestaat nu dat het ligt aan de grond waarmee de dijken van het Reevediep zijn aangelegd.


03-05-2023

Mijn naam is Ellen Koersen. Zo’n eerste raadspraat vraagt toch om een korte kennismaking. Ik ben fractiesecretaris van Hart voor Kampen. Ik heb interesse genoeg, ben nieuwsgierig, (regionaal) betrokken en actief. 


06-04-2023

Nog voordat de presentatie startte was de toon al gezet. De emoties liepen hoog op. Er moet nog heel wat water door de IJssel voordat de eerste paal de grond in kan.


25-03-2023

De komst van het Hanzepaviljoen was omstreden en nu de tijdelijke vergunning, na een proefperiode van 2 jaar, omgezet moet worden naar een permanente vergunning blijkt het stof nog altijd niet neergedaald.

07-03-2023

Onze fractie bracht een bezoek aan enkele tuinders in de Koekoekspolder. Het ging o.a. over de energieprijzen, de energieopwekking en het energiegebruik. 


14-02-2023

Het hertenkamp als alternatieve locatie voor de IJsselkogge? Het lijkt een schot voor open doel.


07-02-2023

Hoe staat het eigenlijk met de leesvaardigheid van de kinderen in Kampen?


11-01-2023

Door inwoners van onze gemeente is het burgerinitiatief "Herstel Kamper Stadsstrand" ingediend.


02-01-2023

De boeren van het Kampereiland laten zich nog niet in de kaart kijken, wie er wil stoppen, anders wil boeren of uitbreiden. Dat is wel nodig. En snel ook.


20-12-2022

In het nieuw te bouwen complex aan de Tuindersweg kunnen straks 120 arbeidsmigranten worden gehuisvest, die in de Koekoekspolder werken. Het is een proef die voortkomt uit een wens van de gemeenteraad. 


12-12-2022

Op woensdag 30 november 2022 mocht de commissie zich buigen over het Uitvoeringsplan Kampereiland 2023. 


09-12-2022

Als er één boom al heel lang verbonden is met het landschap van de IJsseldelta dan is het de knotwilg. Waar staat in ons gebied de meest markante knotwilg, wil SPLIJ+ weten. 


06-11-2022

Hart voor Kampen heeft er weinig vertrouwen in dat de IJsselkogge naar Kampen komt. Dat is jammer.


04-11-2022

Gemeentes controleren niet of nauwelijks of een trap na plaatsing van een traplift nog aan de wettelijke eisen voldoet.