Bovenhavenkwartier: kleuren binnen de lijntjes

Gepubliceerd 14 juli 2023 15:05 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra

Afgelopen donderdag stond het Ontwikkelkader Bovenhavenkwartier op de agenda. Mateboer/Junco zijn al enige tijd bezig met de planontwikkeling van dit gebied. Er zijn tekeningen gemaakt en zelfs een maquette. Bewonersavonden werden georganiseerd. Hierbij liepen de emoties hoog op.

 

De participatie liep niet lekker. Reden voor Hart voor Kampen om de gemeente te vragen de regie te nemen en kaders te stellen. Dat vond het college aanvankelijk niet nodig: “Het is een initiatief van de aannemer”.

 

Gaandeweg het proces kwam het college erachter dat het misschien toch beter was om zelf de teugels in handen te nemen. Uit het niets verscheen er een ontwikkelkader; het stond deze avond op de agenda. Het kader geeft de lijntjes aan waarbinnen Mateboer/Junco hun plannen kunnen gaan inkleuren. Met name de hoogte waarbinnen gebouwd mag worden was stof tot discussie. Ook voor ons. 

 

Als je in het plan aangeeft dat de maximale hoogte 20 meter is, dan is dat voor een ontwikkelaar een uitnodiging om die 20 meter maximaal te benutten. Niet alleen voor omwonenden is deze hoogte een heet hangijzer, ook voor verschillende partij waaronder Hart voor Kampen. Wij zullen de definitieve plannen dan ook nauwlettend in de gaten blijven houden. 

Parkeergarage Bovenhaven
Parkeergarage Bovenhaven

 

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met dit plan. De volgende stap is een beeldkwaliteitsplan, daarna komen de conceptplannen van Mateboer. Maar eerst moet de grond nog wel in handen komen van de plannenmakers. Dat is nog niet het geval. Een van de huidige eigenaren wil de hoofdprijs voor zijn grond. Er moet dus nog heel wat water door de IJssel voordat de eerste schop in de grond kan.

 

Overigens is er ook nog een contract tussen Mateboer en de gemeente Kampen uit 2007. Daarin was afgesproken dat Mateboer alleen maar duurdere koopwoningen zou gaan bouwen. Hoewel Mateboer en de gemeente besloten om daarvan af te zien, is er nog een derde partij bij betrokken. Dat zijn omwonenden.

 

Het rechtszekerheidsbeginsel geeft aan dat besluiten niet met terugwerkende kracht gewijzigd kunnen worden ten nadele van de betrokken partijen. Dat is volgens ons hier wel het geval: 9 gezinnen in de naaste omgeving hebben hun huis gekocht na 2007. Dus nadat de overeenkomst was getekend. 

 

Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schrijft voor dat een burger erop moet kunnen vertrouwen, dat een bepaalde toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt of een wettelijke bepaling wordt nageleefd.

 

Een rechter zal in voorkomend geval een uitspraak moeten doen als omwonenden vinden dat zij benadeeld zijn. Het is nu eerst wachten op een volgende stap.