Wie wil er nog wonen in de binnenstad van Kampen?

Gepubliceerd 07-02-2024 21:44 uur. Tekst: Nardus Koster. Foto's: Piet Bergstra

Met een kop zoals deze boven de raadspraat zet je natuurlijk wel een enigszins negatieve sfeer neer. Dat is niet de bedoeling. Laten we eens kijken naar een paar ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de plannen voor de komende jaren.

 

In de afgelopen 25 jaar zijn er ongeveer 1.000 inwoners bijgekomen in de binnenstad. Dit zijn heel veel extra mensen op dezelfde vierkante meters. Dat zorgt voor gezelligheid, maar ook voor drukte. Het zorgt ook voor extra druk op de openbare ruimte en de faciliteiten in de binnenstad. Om te beginnen de afvalstromen.

 

Tot voor kort konden de bewoners van de binnenstad hun afval niet gescheiden aanbieden. Dat is niet alleen zonde, maar het kost de bewoners van de binnenstad ook extra geld. Alle afval ging immers in het restafval en daar betaal je voor, terwijl in de rest van de gemeente papier en groenafval gratis afgehaald wordt.

 

Na jaren van zoeken naar een oplossing is het eindelijk voor elkaar en hebben ook de bewoners van de binnenstad de mogelijkheid om hun afval te scheiden. Voor de hogere afvalkosten van de aflopen jaren hebben ze geen compensatie ontvangen. Nadeel van deze mogelijkheid zijn de extra stortingspunten, die helaas geen schoonheidsprijs verdienen en weer een flinke hap hebben genomen uit de schaarse openbare ruimte

 

De binnenstad van Kampen is ook de enige wijk van Kampen waar de bewoners moeten betalen voor het op straat parkeren van hun auto. Door alle ontwikkelingen is het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de loop der jaren flink afgenomen.

 

En ook voor de komende jaren staan er nog flink wat plannen op stapel die er voor zullen zorgen dat er nog meer plaatsen gaan verdwijnen. Goede ontwikkelingen, zoals het vergroenen van de binnenstad met planten en bomen die de hittestress van de warme maanden kunnen verlagen. Maar ook ontwikkeling die de binnenstad van Kampen tot een prettiger verblijfsgebied maken.

 

De plekken die gaan verdwijnen worden vooraf gecompenseerd met plekken aan de rand van de stad. Eventueel ondergronds of op een verdieping. Plekken aan de rand zijn gratis, daar heb je dus geen parkeervergunning voor nodig.

 

De kosten van parkeren gaat wel om hoog en vergunning parkeren gaat naar 7 dagen in de week van 08.00 tot 22.00 uur. Voor betaald parkeren geldt hetzelfde met uitzondering van de zondag. Is dat eerlijk t.o.v. de binnenstadbewoners? De raad heeft besloten dat dit prima kan.

 

Hart voor Kampen denkt daar anders over en heeft samen met D’66 en de PvdA een motie ingediend om, na het realiseren van voldoende gratis plaatsen aan de rand van de stad, ook betaald parkeren in te voeren op de zondag. De motie kreeg geen steun van de andere partijen, dus voorlopig betaal je voor een 7 dagen vergunning, maar is het nog maar de vraag of er dan ook plaatsen beschikbaar zijn omdat anderen er gratis mogen staan.

Ondanks al die nadelige aspecten blijft het toch geweldig om in de binnenstad van Kampen te wonen. En de binnenstadbewoners mogen best eens vaker van zich laten horen als er plannen in de maak zijn die van invloed zijn op hun wijk, hun leefomgeving, hun leven in de binnenstad van Kampen.

 

Er komen nog veel veranderingen aan en die zullen het uiteindelijk mooier, groener en leefbaarder maken. Daar is de hulp en steun van de bewoners bij nodig.

 

Laat je horen en neem deel aan de overleggen!