'Mateboer 'gijzelt' vrijwilligers Vischrookerij'

Gepubliceerd 23-10-2023 12:01 uur. Tekst en foto: Piet Bergstra 

KAMPEN - Een poging die Hart voor Kampen heeft ondernomen om de Vischrookerij los te koppelen van een claim die Mateboer meent te hebben bij de gemeente Kampen, is mislukt. Vrijwilligers staan te popelen om de Vischrookerij in oude glorie te herstellen maar al twintig jaar is er sprake van een impasse. En dat zal nog wel even zo blijven.

 

In een gesprek met Mateboer op  donderdag 14 september, gaf Hart voor Kampen aan om iets van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel te tonen richting vrijwilligers en de inwoners van Brunnepe door de Vischrookerij los te koppelen van een totale claim die het bedrijf meent te hebben bij de gemeente Kampen. Mateboer gaf in dit gesprek aan de Vischrookerij niet los te willen koppelen.

 

“Tijdens het gesprek bleek dat het bouwbedrijf bang is dat, als zij de Vischrookerij loskoppelen, de gemeente Kampen niet meer thuis zal geven voor de resterende claim. Op deze manier worden de vele vrijwilligers al jaren ‘gegijzeld’ door Mateboer. Door de bereidheid te hebben om de Vischrookerij los te koppelen, had je enige compassie kunnen tonen met de vrijwilligers en inwoners van Brunnepe. Ik vind dit jammer en echt een gemiste kans”, aldus Piet Bergstra.

Bouw van een van de woontorens. December 2021.
Bouw van een van de woontorens. December 2021.

Mateboer wilde aanvankelijk 5 woontorens bouwen aan de Berklaan. De Raad van State zette daar een streep door omdat de Vischrookerij dan weg moest. Het bouwbedrijf kreeg weliswaar toestemming om de Vischrookerij te verplaatsen maar deed dat niet. Door de recessie ging het slecht in de bouw. De plannen voor de andere woontorens werd op de lange baan geschoven.

 

Ondertussen werden de parkeernormen aangescherpt. Hierdoor kon het bedrijf onvoldoende parkeerplaatsen realiseren voor alle te bouwen appartementen. Een parkeergarage onder de torens vond men te duur. Uiteindelijk werd daardoor de vijfde toren uit de plannen geschrapt en de andere torens verlaagd. 

 

Mateboer wil nu gecompenseerd worden door de gemeente Kampen. Aan tekenkosten en winst/verlies claimt het bedrijf 750.000 euro van de gemeente of een flink aantal bouwclaims. Het vorige college voelde daar niets voor omdat het is bedrijfsrisico is dat niet op de gemeenschap kan worden afgewend.

 

Het huidige college gaf desgevraagd aan dat er inmiddels wel een aantal gesprekken gevoerd zijn met de ondernemer. “Een loskoppeling met de Vischrookerij zit er niet in zolang er geen compensatie plaatsvindt. De gemeente zal naar een oplossing toewerken maar voorlopig ziet zij weinig ruimte bij Mateboer voor het loskoppelen van de onderwerpen. De gemeente Kampen deelt het belang van het restaureren van de Vischrookerij”, aldus de gemeente.