Cruyff court: CDA en HVK trekken samen op

Gepubliceerd 15-08-2023 14:27 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra 

KAMPEN - CDA Kampen en Hart voor Kampen trekken samen op tegen de sluiting van het Cruyff court. Raadslid Niek Teune (raadslid CDA): “In het verleden heeft Piet Bergstra zich buitengewoon ingezet voor het veld en het terugdringen van de overlast. Dat is reden dat ik contact gezocht heb met de partij en gevraagd om samen op te trekken.”

 

Piet Bergstra (raadslid Hart voor Kampen): “Natuurlijk doen we dat. De sluiting van het Cruyff court wil niemand. We doen daar zoveel kinderen mee tekort. Daarom hebben we samen met het CDA een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.” 

 

Een kind staat bij het hek met een bal onder z’n arm. Hij wil graag voetballen maar dat kan niet. Ondanks de zomervakantie en het mooie weer, is het hek gesloten. ‘Alleen nog voor feestjes en partijtjes’, laat een andere voetballer weten. De gemeente heeft daartoe besloten en ziet geen andere oplossing. 

Geluidoverlast

Gemeente Kampen: “De sluiting van het veld is niet vanwege een acute situatie van overlast maar het gevolg van een handhavingsverzoek. Dat verzoek werd eerder dit jaar gedaan. Het ging om (geluids)overlast door het gebruik van een toestel. Bij een geluidsmeting bleek er een overschrijding van de normen die hiervoor gebruikt worden.”

 

De gemeente is eigenaar van het Cruyff Court. Zij is verplicht om maatregelen te nemen om die (geluids-)overlast te beëindigen. Er is door de gemeente gekeken naar verschillende mogelijkheden om dit te doen. Door de aard van de overlast bleef er helaas niets anders over dan het veldje te sluiten.  “Dit is geen uitzondering. Het is op meer plekken in het land is gebeurd. In vergelijkbare gevallen werden gemeenten door de rechter in het ongelijk gesteld en moesten speelvoorzieningen gesloten worden”, aldus gemeente Kampen.  

Verschillende afspraken

Piet Bergstra heeft zich lange tijd beziggehouden met dit veld en de overlast. “Er werden destijds verschillende afspraken gemaakt tussen omwonenden en de gemeente Kampen. Zo werden er hogere hekken geplaatst en openingstijden aangepast. Een omwonende kreeg een sleutel van het hek en zorgde voor de opening en sluiting van het veld”.

 

Ondanks dat betrokkene soms verwensingen naar het hoofd geslingerd kreeg, ging dat goed. Ook zou een gesprek volgen en een voorwaardenlijstje worden opgesteld. Er zou een kort lijntje beschikbaar worden gesteld zodat er rechtstreeks gebeld kon worden. “Het is allemaal niet gebeurd. De gemeente moet in dit geval ook aan zelfreflectie doen”, aldus Piet Bergstra.

 

Rigoreus  

Raadslid Niek Teune (CDA): “Het veld sluiten is erg rigoureus. Zijn er echt geen andere opties? Wij willen weten welke overlast de gemeente heeft doen besluiten om het veld alleen nog te openen bij activiteiten van de gemeente. Het geluid van spelende kinderen, dat hoort erbij wat ons betreft. CDA en Hart voor Kampen willen graag dat de kinderen zo snel mogelijk weer op het veld kunnen voetballen.”

 

Drie weken geleden werd er bij de ‘sleutelhouder’ aangebeld. De betrokkene moest de sleutel van het veld inleveren. Een reden werd er niet gegeven. Een beveiligingsbedrijf zou de taken overnemen en zorgen voor opening en sluiting van het veld. Drie keer werd het bedrijf gezien. Meestal ver na 21.00 uur. Daarna niet meer.

 

 

Gemeentelijke activiteit

“De gemeente gaat het veldje alleen nog openen wanneer er door of namens de gemeente een activiteit wordt georganiseerd. We zijn erg benieuwd wat daar onder verstaan wordt. En als er zo’n activiteit georganiseerd wordt, zal er dan geen sprake zijn van geluidsoverlast? Kortom, we hebben nog heel veel vragen”, besluit Piet Bergstra.