Burgerinitiatief Herstel Stadsstrand

Gepubliceerd 11 januari 2023 09:00 uur. Tekst: initiatiefnemers. Foto's: Piet Bergstra

Vanaf het gras kijk je over het water naar de zonsondergang, tegenover je de stad, jouw stad, en ver naast je de drukte van de brug. Eigenlijk kan je wel spreken van een plek die bij het cultureel erfgoed van Kampen hoort. Want het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en ook is. Waar iedereen even gelijk is en van de natuur geniet. Sinds jaar en dag. Met of zonder koeien.

 

Al sinds november proberen wij een afspraak te maken om onze petitie voor herstel van het Kamper Stadsstrandje aan te bieden bij de burgemeester, en daarbij enkele zaken onder de aandacht te brengen. Dit bleek echter zeer lastig; aanvankelijk werd door het bestuurssecretariaat gezegd dat dit niet zomaar kon, toen zou het kunnen bij de burgemeester in hoedanigheid van voorzitter van de raad, later werd gesuggereerd dat we misschien beter af waren bij iemand van het college (maar wie dan??). Let wel: voor deze twee opties hebben diverse telefoongesprekken plaatsgevonden, waarna eigenlijk nog steeds niet helder was wat nu het beste is. Gelukkig zouden we daarvoor worden teruggebeld – wat niet gebeurde.

Het stadsstrand van weleer.
Het stadsstrand van weleer.

 

Natuurlijk hadden wij aangegeven dat het een actuele situatie is, want er gebeurden op dat moment belangrijke dingen omtrent dit onderwerp. Ruim een week later zijn we zelf maar weer gaan bellen, om vervolgens van de griffie andere informatie te krijgen: we konden de zaak voorleggen bij het raadsspreekuur – op 2 februari 2023 (dan is de eindevaluatie van Paviljoen Hanzezicht afgerond... te laat dus). Bij een raadscommissie zou ook kunnen middels inspreekrecht, maar dan alleen als het onderwerp al op de agenda staat. Een nieuw punt, van ons als inwoners van Kampen aan onze eigen gemeente waar wij leven en belasting betalen, over een actueel onderwerp, kan kennelijk niet worden ingebracht... en inmiddels was het helaas ook te laat voor de raadsvergadering van 8 december. Ziet u de paarse krokodil? Wij kregen er in ieder geval bijna een punthoofd van.

 

Zonder laarzen is de hond uitlaten geen optie
Zonder laarzen is de hond uitlaten geen optie

Vervolgens werden wij op 7 december gebeld door het bestuurssecretariaat: we konden de petitie bij de burgemeester aanbieden, en wel een kwartier vóór aanvang van de raadsvergadering. Dat zou inhouden dat de petitie niet op de agenda staat en niet verder besproken wordt. Dát vonden wij niet zo'n goed idee: onze petitie is in zeer korte tijd door meer dan 1400 mensen ondertekend en al die mensen verdienen gehoord te worden.

 

Gezien bovenstaande en het feit dat 2022 evenals 2021 een recreatiecatastrofe was, starten wij nu dit burgerinitiatief om het Kamper Stadsstrand te herstellen. Wij verzoeken de gemeenteraad te doen waar zij voor is: vormen van de volksvertegenwoordiging, controleren van het college en stellen van kaders.

 

Het Kamper stadsstrand is van oudsher een stukje oever waar de Kamper bevolking in de breedste zin van het woord kan zijn. Het is een uitvalsbasis voor velen die in de binnenstad wonen en geen degelijke alternatieven hebben. Bovendien lijkt men er de gehele tijd volledig aan voorbij te gaan dat het Natura2000 gebied betreft. Hoe kan er, wetend hoe zwaar gehavend het gebied er nu bij ligt, wetend dat er een rechtszaak loopt in verband met natuurregelgeving, bijvoorbeeld op 8 december jl. in hemelsnaam een ontheffing i.v.m. de natuurwet zijn afgegeven? Het is bijzonder hoe vakkundig door alle regelgeving die ons, inwoners, en onze leefomgeving moeten beschermen... is heen gefietst.

 

Als het gaat om geld verdienen: dat kan op andere en makkelijkere manieren, waarbij geen 1400+ mensen worden benadeeld. Dit hele proces lijkt al met al meer op een prestigeproject dan op een oplossing waar de mensen van Kampen écht wat aan hebben. Investeringen die zijn gedaan tijdens de proefperiode... Sommige nodig, vele niet, en vooral: geheel eigen keuze en overwogen risico van de ondernemers.

 

Het stadsstrand in de winter
Het stadsstrand in de winter

 

Er is flink gedrukt om deze situatie te krijgen zoals deze nu is maar wees nu eerlijk... Wat het nu en voortaan elke winter is, lijkt toch helemaal nergens op. Voor ons gaat het om een stuk vrijheidsbeleving die is afgenomen, welke in feite onvervangbaar is. Wij denken dat, met alles wat er omtrent deze zaak is gebeurd en gaande is, het hoog tijd is dat de gemeenteraad zich duidelijk uitspreekt en daarbij doet wat goed is voor de meeste mensen, en niet voor de lange vingers van geld.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

 

 

Vriendelijke groet, Paulien Korenberg en Marjoleine de Vries