Waarom 25% op PVV stemt

Gepubliceerd 28-11-2023 09:16  uur. Tekst: Albert Holtland. Foto: Piet Bergstra

Wat voor lessen trekt Kampen uit deze verkiezingsuitslag…..? Vaak hoor je; “Ja maar dat is landelijk, hier in Kampen ligt het wel anders”. Is dat zo? Waardoor zou het komen dat 1 op de 4 stemgerechtigden in Kampen toch op de PVV stemt? Wij denken dat dit komt omdat Geert Wilders het beste de mening en de stem van de mensen uitspreekt. En niet alleen uitspreekt maar daar ook naar handelt.

 

De mensen zijn de mooie praatjes van politici wel zat. We zullen moeten luisteren naar de kiezer en ook doen wat we beloven. Mag ik een paar voorbeelden noemen:

 

Tijdens de verkiezingscampagne lopen alle partijen op de Oudestraat kiezers aan te spreken. Eén van de vaste uitspraken is vaak:  “Als er wat is kunt u altijd bij ons aankloppen en kijken we of we u kunnen helpen”.

 

De Hoge Bomen

Vraag nou eens aan de mensen die woning in appartementen aan De Hoge Bomen in IJsselmuiden hoe geweldig ze geholpen worden door de politiek. Vragen die Hart voor Kampen hierover wilde stellen in de Raad mag niet vond een meerderheid, immers het zou individuele belangenbehartiging zijn. 

 

Boer Jaap

Een boer wiens koeien doodgaan vraagt de politiek om onderzoek uit te voeren. Wat doet de Raad van Kampen; we wachten af, kijken wat eruit komt. Op vragen van Hart voor Kampen wat druk uit te oefenen op betrokken instanties wordt niet ingegaan.

Zonnepanelen

Een inwoner aan de IJsselkade die zonnepanelen op zijn dak heeft gelegd, moet ze weer verwijderen want ze zijn aan de voorkant zichtbaar en sommigen vinden dat niet mooi. Vragen die Hart voor Kampen indient mogen niet gesteld worden want ze zijn terug te herleiden op een specifiek geval.

 

Kernfusie

Nagenoeg alle partijen in de 2e Kamer en de provincie zijn het erover eens dat we nadrukkelijk ook naar kernenergie moeten gaan kijken. Kernfusie en Thorium bieden goede kansen voor duurzame energieopwekking. In de landsbegroting werd zelfs een budget van 10 miljoen vrijgemaakt voor verder onderzoek. De provincie benoemde een “Taskforce”. Aanhaken dus zeggen wij van Hart voor Kampen. Nee,  zegt de coalitie in Kampen dan kan prima overal, maar niet in Kampen…. Een motie van Hart voor Kampen werd dan ook weggestemd.

 

Kampereiland

Burgers in woningen die staan op grond van de Stadserven (100% eigendom gemeente Kampen) vragen hulp bij hun problemen om financiering te krijgen. Moeten we oplossen zegt de politiek in Kampen (al meer dan een jaar). Maar de oplossing is er nog steeds niet. Een voorstel van Hart voor Kampen waar de betrokken burgers mee kunnen leven en wat ook de gemeente meer geld oplevert, wordt niet omarmt maar we gaan voor € 100.000,= nog maar weer eens een onderzoek doen.

 

We zouden nog wel even door kunnen gaan, maar hierin ligt naar onze mening de kern. De burger wil gehoord worden en wil dat er wordt geluisterd. Niet “ja” zeggen en “nee” doen, dan loopt uiteindelijk de kiezer bij je weg.

 

ChristenUnie

Bij de laatstgehouden begrotingsvergadering zei de fractievoorzitter van de CU het zo: ”Wij zijn als fractie tevreden dat we onze politieke idealen terug zien in deze begroting”. Er stemde nog geen 9% op de CU bij de deze verkiezingen. Laten we dus breder kijken naar de kiezer dan alleen “ons”, “wij” en “ik”. Laten we luisteren naar de inwoners …..