Bomen stadspark krijgen naam terug

Gepubliceerd 24 juli 2023 17:13 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra

In 2010 werden 100 bijzondere bomen in het Stadspark voorzien van een naamplaatje met de Latijnse en Nederlandse naam. Het was een geschenk van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

 

Veel bordjes zijn inmiddels vernield of verdwenen. Wat resteert zijn een paar bordjes. Hart voor Kampen vroeg aan het college om dit nieuw leven in de blazen, en nu voorzien van een QR-code. Via de code kan men dan informatie vinden over betreffende boom. Op die manier kunnen inwoners beter betrokken worden bij de betekenis van de bomen en kan de interesse voor bomen en natuur verder worden opgewekt. 

 

Bomen en groen in de stad leveren veel positieve effecten voor de leefomgeving: ze verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding, beperken de opwarming van de stad en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Bomen vertolken ook een emotionele waarde. Ze geven ons zuurstof. 

 

Ook in onze stad spelen deze bomen een belangrijke rol voor insecten (bijv. bijen, vlinders). Ze bieden nestgelegenheid voor vogels, en dienen als geleiding van vleermuizen. Ze vormen een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen, schimmels. Bomen leveren vruchten voor mensen en dieren.

 

Het college heeft het voorstel overgenomen. Nog dit jaar zullen de naamplaatjes opnieuw verschijnen aan bijzondere bomen in het stadspark. Ook zal er een QR-code komen voor meer informatie en bijzonderheden. Dat heeft een iets langere voorbereidingstijd. Deze zullen dan ook gefaseerd worden ingevoerd. De codes zullen worden gecombineerd met een wandelroute.

 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg 't Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen ("departementen"), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. 

 

Een mooi artikel in de Kampen Almanak: De bomen van Kampen, Brigitte Wolders, stadsdichter, februari 2020