Werkbezoek fractie aan de Koekoekspolder

Gepubliceerd 7 maart 2023 09:42 uur. Tekst: Albert Holtland. Foto's: Koekoekspolder, Piet Bergstra

Op woensdagavond 1 maart jl had de fractie van Hart voor Kampen een gesprek met enkele tuinders in de Koekoekspolder. Wij waren aanwezig op het bedrijf van de familie Noorland (paprika's) aan de Parallelweg. We werden welkom geheten door Stephan Noorland. Ook waren aanwezig Kees Vahl (tuinder in de Koekoekspolder) en Marten van Ittersum (LTO). 

 

Het gesprek ging over het gasverbruik en de hoge energieprijzen. Maar ook over het opwekken van warmte, elektriciteit en CO2 met datzelfde “dure” gas. Nog steeds is het aantrekkelijk voor de tuinders om hun WKK motoren (Warmte Kracht Koppeling) aan te zetten om elektriciteit op te wekken en dat terug te leveren aan het openbare net. Niet alleen voor de elektriciteit, maar ook voor de warmte die daarbij vrijkomt en opgeslagen kan worden. Dat gebeurt in waterbuffervaten en wordt gebruikt om de kas te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij het verbranden van gas wordt gebruikt voor de noodzakelijke groei van de planten (in dit geval paprika-planten).

 

Tuinbouw vandaag de dag is niet alleen het poten van een plantje en een paar weken later het oogsten van een komkommer, een paprika of een tomaat. De tuinder moet alert zijn en inspelen op de veranderende markten. Hij moet goed en spaarzaam omgaan met energie, het juist inkopen van de benodigde energie en het op de juiste manier gebruiken van die energie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze tuinders hun beste beentje voorzetten om zo spaarzaam als maar mogelijk is met die energie om te gaan.

 

Waar we de tuinders wel mee zouden kunnen helpen is hun noodzaak om de opgewekte energie (met name elektriciteit) af te kunnen zetten. Het openbare net loopt vol door zonnepanelen en windmolens. Voor een tuinder is het economisch noodzakelijk om de opgewekte energie ook voor een goede prijs aan dat openbare net terug te kunnen leveren. En daar wringt de schoen. Noorland: “Het verlenen van een vergunning voor de opwekking van elektriciteit aan de bv. de Hagedoornweg zal betekenen dat het net verder verstopt raakt en dat de tuinders de opgewekte energie niet meer kwijt kunnen en op die manier een belangrijke inkomstenbron gaan missen. Een deel van onze inkomsten in ons exploitatie-plaatje noodzakelijk is om de boel sluiten te krijgen”. 

 

De tuinders deden een dringende oproep op ons om zorgvuldig naar het besluitvormingsproces te kijken en zorg te dragen dat iedereen een stukje van de koek krijgt of dat de koek (=het elektriciteitsnet) zodanig uitgebreid gaat worden, dat iedereen zijn plekje kan krijgen. 

 

De gemeenteraad is misschien wat te voortvarend geweest bij het aanwijzen van zoekgebieden voor opwekking van grootschalige energie voor het vaststellen van het RES-bod voor Kampen. Wij zullen nog eens goed moeten kijken naar de gebieden voor het grootschalig opwekken van energie de wij hebben ingebracht in de regionale RES. Wij moeten er wel zeker van te kunnen zijn dat onze tuinders in onze eigen Koekoekspolder hun boterham niet verloren zien gaan. Wordt vervolgd…