Raadspraat Albert: Schietkans voor open doel

Gepubliceerd 21 februari 2023 16:28 uur. Tekst: Albert Holtland. Foto's: Piet Bergstra

Er “dreigt een kans” zei burgemeester Koelewijn toen bekend was dat er een wrak van een Kogge op de bodem van de IJssel lag. Het was een kans om Kampen mee op de kaart te zetten, Kampen weer het middelpunt te maken van die oude “Hanzetijd”. In die Hanzetijd was Kampen immers de belangrijkste stad van Nederland en nu zouden we een stukje uit dat roemrijke verleden kunnen tonen aan heel de maritieme wereld. De meest complete Kogge ooit gevonden. Te zien in Kampen!!

 

Er dreigde een kans…… burgemeester Koelewijn had al wel door dat er ook geld voor moest komen om die kans te kunnen pakken. Niets is voor niets. De Kogge kunnen we geconserveerd ophalen in Lelystad volgend jaar. Het onderkomen en wat we er verder mee willen doen is aan ons. En daar zit de dreiging in. We moeten het eens worden over wat we willen, we moeten een plek vinden waar we het willen, we moeten geld beschikbaar maken als we het willen en we moeten afspreken met elkaar hoe we het willen. 

De IJsselkogge die op dit moment wordt geconserveerd in Lelystad.
De IJsselkogge die op dit moment wordt geconserveerd in Lelystad.

 

En dan komt er een schot uit Den Haag, meer een losse flodder misschien, of zelfs twee, ook een uit Lelystad;

minister Adema heeft een besluit genomen dat alle “hertenkampjes” in Nederland moeten verdwijnen. Niet meer van deze tijd. Herten horen in de vrije natuur te leven. Wisten we allang natuurlijk, maar het is zo leuk een paar van die hertjes zo kort bij het park. Even langslopen met de (klein)kinderen, even je oude boterhammen en je gft over het hek gooien…… Maar dat moet afgelopen zijn dus. Herten weg, plek leeg. (Voor de herten is overigens opvang geregeld bij de kinderboerderij, dus ook in het “groene hart”, daar kunnen ze in alle rust “oud” worden).

 

De directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Maritiem Erfgoed doet ook een schot. Kampen mag die 400 “losse” onderdelen die gevonden zijn bij de Kogge ook mee terugnemen en misschien is het wel leuk om de Kogge dan te restaureren met die lossen stukken. Als een puzzel de zaak in elkaar zetten. De Rijksdienst heeft er zelfs nog wel een potje voor zegt de directeur. Hij moet die Kogge tenslotte weer kwijt daar in Lelystad en Kampen is nog steeds de aangewezen plek om hem te exposeren.

De 400 puzzelstukjes die wachten op een plek aan de IJsselkogge.
De 400 puzzelstukjes die wachten op een plek aan de IJsselkogge.

 

Nou wat wil je nog nou nog meer? De plek is (komt) beschikbaar, mooi dicht bij de binnenstad, relatie met de IJssel kan beleefd worden, de Koggewerf is op loopafstand, evenals het museum en het archief. De ruimte is er om iets meer neer te zetten dan alleen een glazen stolp, het kan zelfs een “atelier” worden waar gerestaureerd en gestudeerd kan worden, het kan een Maritiem Kennis Centrum worden!! En gezien het glooiende oppervlak van de plek kan er zelfs onder een parkeervoorziening gemaakt worden zonder dat we last hebben van binnendringend water of een vervuilde bodem en bovenop kunnen zonnepanelen worden gelegd. Wat een kans……!!!

 

Alle eer voor Rob en Ria Busscher, de oud-ambtenaar Monumentenzorg in Kampen en zijn echtgenote, die als eersten deze mogelijkheid zagen en een plan uitwerkten. Maar toen had de minister nog niet gesproken dat de herten weg moesten. Nu valt alles precies op zijn plek, alleen moeten de bestuurders van Kampen nog even schieten. Het is een kans voor “open” doel, maar ik weet niet of het zulke goeie schutters zijn. Misschien blijft het bij een dreiging…………..