Begroting: in een recordtijd er doorheen gejast

Gepubliceerd 29-11-2023 10:00 uur. Tekst: Nardus Koster. Foto: Pixabay en Piet Bergstra

Na een uitvoerige commissiebehandeling van de programmabegroting 2024 op donderdag 9 november, werd de behandeling in de raadsvergadering van 14 november een formaliteit. In een recordtempo werd de vergadering erdoor gejast. Nooit eerder was de begrotingsvergadering in de Gemeente Kampen zo snel afgelopen.

De traditionele begrotingskroket.
De traditionele begrotingskroket.

Een aantal raadsleden stond ook verdwaasd, met de traditionele kroket in de hand, voor zich uit te staren in de hal van het gemeentehuis. Was dit het nu? Ja, dit was het! Waar in de samenvatting over een ‘Financieel gezonde huishouding’ wordt gesproken, en daar kun je het goedbeschouwd niet mee oneens zijn, kun je ook heel makkelijk een ‘oeverloos saaie en fantasieloze begroting’ lezen.

 

Doen we daar het vele werk van deze begroting tekort mee?  Natuurlijk niet! Het is prettig dat alles goed dichtgetimmerd is tot 2025 en dat er voor de jaren 2026 en 2027, in lijn met het VNG-advies, een realistische begroting ligt met duidelijk zichtbare tekorten. 

 

IJsselkogge

Hart voor Kampen had met deze begroting ook graag duidelijkheid gezien over de uiteindelijke komst van de IJsselkogge. De locatie waar deze geëxposeerd kan worden, de daarmee gepaard gaande kosten en een duidelijk exploitatieoverzicht. 

 

Handhaving

Ook over de handhaving in onze gemeente door het BOA team had wel wat meer duidelijkheid verdiend. In 2024 komen er opnieuw 2 BOA’s bij. Toch moeten we tot medio 2024 wachten op het beleidsplan waarmee het team en de organisatie handvatten krijgt voor het uitvoeren van de taken door de BOA’s. Bij de wethouder is gelukkig ook veel enthousiasme over het aantrekken van een Groene BOA en dat neemt hij dan ook mee in zijn overwegingen.

Parkeren net buiten het vergunningengebied.
Parkeren net buiten het vergunningengebied.

Parkeren

Dan nog het parkeerplan voor de binnenstad van Kampen. Ook dit laat nog even op zich wachten en kunnen we mogelijk nog net behandelen voor de jaarwisseling, maar had ons inziens ook voor de begrotingsbehandeling duidelijkheid verdiend. Met alle werkzaamheden, herinrichting Meeuwenplein en Bolwerk Buitenwacht, in en rondom de binnenstad staat het parkeeraanbod nog meer onder druk dan anders.

 

De verwachtingen zijn dat het aantal parkeerplaatsen in de stad minder gaan worden en er nog meer aan de randen van de stad geparkeerd moet worden. Het lijkt er nu op dat de bewoners van de binnenstad hier opnieuw de rekening voor gepresenteerd gaan krijgen, door een flinke verhoging van de kosten voor een parkeervergunning. 

 

Investeringen

De begroting biedt duidelijkheid over een flink aantal grote opgaves die om grote investeringen vragen. De versnelling van de woningbouw, de gebiedsontwikkeling Reeve Delta, het versnellen van de verduurzaming en de energietransitie.

 

Afgelopen week heeft u al kunnen lezen over de plannen voor renovatie van het Gemeentehuis, dus die laat ik hier maar even buiten beschouwing, maar zal de komende tijd nog voor stevige discussies gaan zorgen. En, de versnelling van de woningbouw? Hoeveel woningen zijn er nu echt bijgekomen in de afgelopen jaren?

 

 

Gaat de versnelling echt in gang komen dan heeft Hart voor Kampen een grote voorkeur voor het segment goedkoop, tot €300.000,-, sociale huur en hoogbouw tot max. 3 verdiepingen. Over onze ingediende motie kunt u meer hier lezen.

 

Nardus Koster, fractievoorzitter