Hoe werkt de vroegsignalering in Kampen?

Gepubliceerd 21-12-2023 15:24 uur. Tekst: Pointer en Piet Bergstra. Foto's: Pixabay en Piet Bergstra

Hart voor Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over vroegsignalering schulden. Dat is een nieuw systeem en betekent dat de vastelastenpartners van de gemeente (woningverhuurders, energie-, waterleveranciers en zorgverzekeraars) verplicht zijn om een betalingsachterstand bij de gemeente te melden. 

 

Na zo’n signaal neemt de gemeente contact op met de inwoner om hulp aan te bieden. In overleg komt er dan een betalingsregeling of, als de schulden te groot zijn, een verwijzing naar schuldsanering. Maar hóe gemeenten dat doen, daarvoor zijn er geen verplichtingen. Sommige gemeenten laten wijkteams huisbezoeken doen, anderen schrijven vooral brieven. Hart voor Kampen wil weten hoe de gemeente dit doet.

Het Tv-programma Pointer krijgt signalen dat mensen met problematische schulden lang niet altijd goed worden geholpen als ze aanspraak willen maken op schuldhulpverlening. Hart voor Kampen wil van het college weten hoe inwoners met een betalingsachterstanden door de gemeente Kampen worden benaderd? Dat kan bijvoorbeeld per mail, met een brief, appjes of een huisbezoek.

 

Uit onderzoek is gebleken dat een huisbezoek in de praktijk het beste werk. Een huisbezoek is het meest effectief maar kost veel tijd (en dus geld). Toch blijkt in de praktijk dat maar 8% van de gevallen een huisbezoek is.

 

Mensen met financiële problemen bereik je volgens Marco Florijn, voorzitter van de NvvK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, niet effectief door slechts een brief te sturen: "Eén van de grote problemen bij mensen met problematische schulden, is juist dat ze hun brieven niet meer openen."

 

Wat wel goed zou kunnen werken, is moderne communicatie, zegt Peter Heijkoop, bestuurder bij VNG. Sociale media, zoals Whatsapp, Instagram, Facebook of Tiktok, kunnen daar een goede rol in vervullen, volgens hem. 

Volgens Pointer bereikt de Gemeentelijke schuldhulpverlening jongeren onvoldoende. Daarom wil Hart voor Kampen weten of jongeren in Kampen wel voldoende in beeld zijn bij beginnende schulden. Welke middelen gebruikt de gemeente Kampen om juist jongeren te benaderen? Langskomen, bellen, of sociale media kunnen jongeren immers beter bereiken dan brieven sturen.

 

Een andere reden dat jongeren nog te weinig worden bereikt door vroegsignalering, is omdat jongeren vaak nog thuis wonen en daarom niet altijd een huur- of energiecontract hebben. 

 

Meer informatie via Pointer vind je hier.