Sportcampus onder vuur: voorlopig geen consensus

Gepubliceerd 31-01-2024 16:23 uur. Tekst: Piet Bergstra. Foto's: Google Street View en website KJLTC

Het voorgestelde plan van de gemeente Kampen om op sportpark De Maten/De Venen een sportcampus te ontwikkelen krijgt tot nu toe weinig steun. Twee prominente sportverenigingen Tennisclub KJLTC en KHC hebben duidelijke bezwaren tegen de voorgestelde ontwikkelingen.

 

Volgens KJLTC zou de club aanzienlijke concessies moeten doen in termen van faciliteiten: “Naarmate de plannen zich steeds meer vormden, bleek dat KJLTC veel van de huidige faciliteiten zou moeten inleveren. Minder tennisbanen, een hal die los zou komen te staan van het clubhuis en weinig ruimte om te groeien. Daarnaast werd een grote financiële inbreng van ons verwacht”.

Foto: Website KJLTC
Foto: Website KJLTC

Het haalbaarheidsrapport van Hospitalitygroup in 2023, waarin de verplaatsing van KJLTC als de belangrijkste langetermijnmogelijkheid wordt beschouwd, is nu terzijde geschoven.

 

Ook KHC heeft grote bezwaren tegen het plan. Voorzitter Tjibbe van Dijk verklaart resoluut: “Wij gaan dit plan zeker niet ondertekenen. Ze willen de hekken rondom het veld weg hebben. Maar dat gaan we niet doen. We hebben net de zaak onder controle wat vandalisme betreft. Bovendien heffen we entree gelden bij wedstrijden van ons 1e elftal." 

 

Een ander bezwaar is dat de parkeerplaatsen verdwijnen. Die zouden plaats moeten maken voor een pumptrackbaan. "Ouderen en minder-validen moeten dan heel ver lopen. De projectleider is vooralsnog niet in beweging te krijgen”, aldus de voorzitter. 

Sportpark De Venen
Sportpark De Venen

De gemeente anticipeert op een aanzienlijke groei in de vraag naar bewegen en sporten rondom De Maten/De Venen als gevolg van de realisatie van de wijk Reevedelta. Een toename wordt verwacht in zowel het aantal verenigingsleden als het aantal ongeorganiseerde sporters. De gemeente streeft ernaar de huidige en toekomstige behoeften aan sport en beweging in kaart te brengen, met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de toekomstige functie van een sportcampus.

 

“Vanuit de hoek van de gebruikers van de sportvelden de Maten en de Venen komen regelmatig verontruste berichten over het zogenaamde participatietraject dat wordt gevolgd bij de totstandkoming van de nieuwe sportcampus. De laatste tijd heb ik studie gemaakt over dit onderwerp waarbij de inbreng van de gebruikers van groot belang is bij de uiteindelijke besluitvorming. In Kampen lijkt daarvan echter geenszins sprake te zijn”, aldus een betrokken inwoner van onze gemeente.

 

Kortom, er zal nog heel wat water door de IJssel moeten voordat alle neuzen dezelfde kant op staan. Wordt vervolgd… Komend voorjaar wil de gemeente een intentieovereenkomst presenteren, met alle huidige en toekomstige gebruikers van de campus.