Ontdek je parkeerplek!

Gepubliceerd 14-09-2023 14:27 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra 

Parkeren aan de rand van de binnenstad. Fijn dat er woningen worden gebouwd op de hoek Molenstraat/Vloeddijk. Dat is ook broodnodig want de woningdruk is hoog, ook in Kampen. Er komen in totaal 26 woningen: 17 appartementen en 9 woningen.

 

“Om de parkeerdruk niet te verhogen kunnen de bewoners straks geen parkeervergunning aanvragen. Misschien bewegen we mensen juist zo om geen auto aan te schaffen”, aldus wethouder Van der Sluis. 

Dit pleintje (aan de Molenstraat) wordt straks groen. Geen parkeerruimte voor de direct omwonenden.
Dit pleintje (aan de Molenstraat) wordt straks groen. Geen parkeerruimte voor de direct omwonenden.

0-vergunningregeling

De wethouder doelt daarbij op de zogenoemde 0-vergunningregeling: bewoners kunnen geen parkeervergunning aanvragen om in de binnenstad te mogen parkeren. Het pleintje binnen het complex zal worden omgetoverd tot een groen pleintje. Dat is mooi voor deze bewoners. Maar daarbij wordt het parkeerprobleem verschoven: naar buiten de parkeervergunning zone.

 

Ook BOE! overweegt nu om te gaan bouwen in de binnenstad: in het zogenaamde Schoolgebouw in de Buiten Nieuwstraat moeten vijftien huurappartementen komen. Als er geen voldoende ruimte op het eigen terrein is, zullen ook die bewoners straks geen parkeervergunning kunnen aanvragen. 

 

Autobezit neemt toe

Een enkeling van deze toekomstige bewoners zal misschien geen auto aanschaffen zoals Van der Sluis denkt of hoopt. “Feit is dat veel Nederlanders wel een auto hebben. Het aantal auto’s neemt de komende jaren naar verwachting verder toe. Bezit iemand eenmaal een auto, dan doet hij of zij daar niet snel afstand van” aldus Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 

50% van alle Nederlanders heeft volgens het instituut een auto. Er komen hier dus naar verwachting 13 auto’s bij. Met BOE! erbij, gaat dit in totaal om zo’n 20 auto’s extra in de binnenstad. En die moeten wel ergens kunnen parkeren, buiten het vergunningengebied.  

Parkeren net buiten de vergunningenzone.
Parkeren net buiten de vergunningenzone.

Keuze

De nieuwe bewoners met auto aan de Vloeddijk hebben dan de keuze uit de parkeerplaats bij de polikliniek, dat is 350 meter lopen. De parkeerplaats daar is bijna vol en Isala overweegt een slagboom te plaatsen waarmee deze locatie als parkeeroptie voor de bewoners in de omgeving vervalt. 

 

Een andere mogelijkheid: het Berghuisplein op 70 meter lopen. Ook dat plein heeft een hoge bezettingsgraad. Een alternatief is buiten een officiële parkeerplek. Dat zie je nu ook vaak: op de stoep, voor je deur, bij een bushalte of op een grasveldje. De gedachte is “Er wordt toch nauwelijks gehandhaafd.”

 

Afkoopsom

De 0-vergunningregeling regeling bestaat sinds 2019. Als er nieuwe huizen of appartementen worden gebouwd in de binnenstad en de ontwikkelaar kan geen parkeerplaatsen aanleggen (omdat er geen ruimte voor is) is hij verplicht om een afkoopsom in een fonds te storten.  De gemeente verplicht zich vervolgens om binnen 10 jaar na ontvangst van het volledige bedrag, een aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen een straal van 1000 meter vanuit ‘het middelpunt van het betreffende bouwinitiatief’. 

Uitzondering 

Voor de bouw op de hoek Vloeddijk/Molenstraat wordt een uitzondering gemaakt; in dit geval hoeft niet te worden betaald. Wethouder Van der Sluis: ‘Het college heeft besloten om af te wijken van het parkeerbeleid. De realisatie van het bouwplan werd anders onzeker'. Door de gemeente zullen dan ook geen parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven te worden”, is te lezen in de voorwaardenbrief. 

 

Restcapaciteit

 

Parkeeronderzoek Binnenstad van Mobycon (023), heeft aangetoond dat er in de binnenstad in de toekomst alleen nog (substantiële) restcapaciteit voor parkeren op dinsdag overdag. De bezettingsgraad overschrijdt in de toekomst binnen het totale onderzoeksgebied de 85% op bijna alle momenten van de week (de avonden en de zondagen). In de binnenstad tot zelfs boven de 100%. Het tekort aan parkeerplaatsen bedraagt in toekomst ongeveer 200 parkeerplaatsen gebaseerd op een bezettingsgraad van 85%. Dit betekent dat de binnenstad en de magneten dan zo goed als vol staan. En dan hebben we het nog niet over de eventuele komst van de IJsselkogge naast de binnenstad of over parkeren erbuiten.

Parkeermagneet(je)

Sinds 10 april 2019 is de verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen van kracht. Sindsdien werd er totaal voor €134.000,- aan bijdragen opgelegd, waarvan het meeste ook reeds is ontvangen. Gemeente Kampen heeft daarvoor een parkeermagneet(je) Flevoweg, ter hoogte de Korteweg aangelegd met 20 parkeerplaatsen.

 

Hoog tijd

Met de uitkomst van het parkeeronderzoek van Mobycon, het toekomstbeeld (autobezit neemt verder toe), de komst van de Kogge naar Kampen, Europarcs De IJssel Eilanden naast de deur, steeds meer appartementen in de binnenstad op basis van een 0-vergunningregeling, het verdwijnen van 60 parkeerplaatsen op de Nieuwe markt, 70 bij Schans/Buitenwacht, 14 parkeerplaatsen in mindering op het Meeuwenplein wordt het hoog tijd dat Kampen serieus werk gaat maken van parkeren aan de rand van de binnenstad van Kampen.