Ons team

Onze (schaduw)fractie heeft een zeer ruime ervaring in de plaatselijke politiek: ruim100 jaar om precies te zijn. En op alle vlakken: in de oppositie, de coalitie, in de gemeenteraad of commissie, als wethouder of fractievoorzitter. Wij weten ondertussen hoe de hazen lopen. Daarnaast hebben sommigen een zeer uitgebreid netwerk en weten zij wat er in de samenleving speelt.


Nardus Koster

Nardus heeft een winkel op de Oudestraat. Hij heeft 10 jaar ervaring in de plaatselijke politiek. Als raadslid, commissielid (Inwoners) en als fractievoorzitter. Nardus zijn interesses liggen bij de toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid in de wijken. 


Niels Kolle

Niels is commissielid en woont zijn hele leven in Kampen, sinds zes jaar in de binnenstad. Hij werkt in het veiligheidsdomein.

Veiligheid en leefbaarheid zijn thema's die iedereen raken en deze vind Niels dan ook erg belangrijk. Hiervoor moet er worden geluisterd naar en samengewerkt met bewoners en ondernemers in de wijken, zij weten immers als geen ander wat er speelt. In Hart voor Kampen heeft hij een lokale politieke partij gevonden die precies voor deze aanpak kiest en waar hij zich dan ook graag voor in wil zetten!


Piet Bergstra

Piet is met pre pensioen (werkte 40 jaar bij de Koninklijke Marechaussee in binnen- en buitenland). Hij was jaren fractiesecretaris. De laatste vier jaren als raadslid en commissielid (Inwoners). Piet beschouwd zichzelf als de ‘groene tak’ binnen Hart voor Kampen. Hij is de initiatiefnemer van het project Bloemen voor Bijen. Piet doet de social media van de partij. Maakt zich sterk als bewoners zich niet gehoord voelen in het stadhuis. Hij is tevens voorzitter van de Stichting Vrienden van Samos.


Ellen Koersen

Ellen is fractiesecretaris en woont in het idyllische Keizerskwartier. Zij is een boerendochter, heeft uiteenlopende opleidingen en interesses, graag bezig, aan het werk en onderweg. Ellen is erg -regionaal- betrokken, verantwoordelijk, meegaand en heeft een hele brede interesse: van muziek maken tot het Biergilde van Campen en alles wat er tussen zit. Betreffende politiek; van wonen en werken tot cultuur, communicatie en maatschappelijke kwesties. Ellen is benieuwd naar de aankomende periode en hoopt haar enthousiasme hier toe te kunnen passen.

Albert Holtland

Jurist van beroep en huidige commissielid en oud-wethouder van 2018-2022.  Albert heeft 36 jaar ervaring in de plaatselijke en provinciale politiek. Als staten- en raadslid, fractievoorzitter, vice-voorzitter van de raad, voorzitter presidium en commissie voorzitter.