Opinie: Geef boeren perspectief!

Gepubliceerd 178 juli 2022 12:30 uur. Tekst en foto's: Piet Bergstra.

 

KAMPEN - Vlak voor het reces stemde Hart voor Kampen tegen twee ingediende stikstofmoties. Niet omdat we tegen boeren zijn. Integendeel. Maar wij zijn van mening dat het hier om lege huls gaat, leuk voor de bühne, hoe sympathiek dan ook. Wij zouden de boeren zo graag iets willen bieden waar zij wél iets aan hebben. Iets wezenlijks. Perspectief, bijvoorbeeld.

 

Een brief sturen naar de Provincie is leuk maar ook niet meer dan dat. En dat juist alle lokale regeringspartijen (VVD, CDA, CU en D’66) de motie mee indienden vond ik wel zeer opmerkelijk. De landelijke VVD en D’66 zijn nota bene indiener van een motie om de doelstellingen te versnellen. Op de vraag van onze fractievoorzitter aan deze partijen, wat zij gedaan hadden richting hun grote broer/zus in Den Haag, kwam als antwoord dat er veel heen en weer gemaild was. Je kunt als partij je grote broer/zus in Den Haag wel aanschrijven. Maar die sluiten de rijen. Een antwoord van D'66 bleef overigens uit.

 

Als je écht begaan bent met de boeren en je vindt dit een stap te ver, dan trek je de stekker uit het kabinet, onder het motto: ‘Hier werken wij niet aan mee’. Dan ben je misschien een onbetrouwbare partner voor de toekomst waarmee niet te regeren valt, maar dan toon je in ieder geval lef. Roep vooral niet heel stoer: “Wij stappen niet in kabinet Rutte IV want daarvoor is teveel gebeurd” (CU) om vervolgens in kabinet Rutte IV te stappen. Dan is het in mijn ogen echt gedaan met je geloofwaardigheid.

 

Bij het afgelopen partijcongres van de VVD werd er een motie aangenomen die opriep tot een andere stikstofkoers, echter werd de motie direct door de partijtop naast zich neergelegd. De arrogantie van de macht. Maar de partijen beginnen zich te roeren. Provinciale Statenleden van regeringspartijen VVD en CDA verzetten zich meer en meer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Of heeft dat te maken met 15 maart 2023, wanneer er weer de provinciale verkiezingen zijn? De Eerste Kamer wordt gekozen door leden van de Provinciale Staten dus er staat veel op het spel.

 

Een protestvlag in Wilsum.
Een protestvlag in Wilsum.

Je hond laten poepen in een natuurgebied is al fout!

 

Tijdens mijn wandeling afgelopen zondag, liep ik door Wilsum. Het viel mij op hoeveel protestvlaggen hier hingen. Blauw-wit-rood. Het omdraaien van de nationale driekleur geeft de boodschap aan dat het land in nood verkeert. 

 

Bij de boeren zijn er hele grote zorgen over de toekomst van hun bedrijven. Terecht. Wij delen die zorgen. Kampen is een agrarische gemeente met z’n prachtige Kampereiland. Wij zijn erg betrokken en begaan met de boeren. Want je zult maar boer zijn en telkens opnieuw geconfronteerd worden met nieuwe regeltjes uit Den Haag of Brussel. Het is ook om moedeloos van te worden! Het moest nog immers efficiënter, nog groter, elke keer weer. De stikstof is nog niet neergedaald of er komt weer mestbeleid uit Brussel.

 

De boeren weten zelf natuurlijk ook wel dat het minder moet. Wij wonen in een heel klein landje met heel veel koeien, varkens en kippen. "Nederland produceert zo veel meststoffen, dat de voedingsstoffen uitspoelen naar het oppervlaktewater en kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor groeien bepaalde planten extreem goed, zoals algen, brandnetels en bramen. Maar bloemdragende planten delven het onderspit. Dat gaat weer ten koste van bijen, hommels, vlinders, kevers, libellen en andere insecten.

 

En dat heeft weer gevolgen voor de bestuiving van landbouwgewassen: het tegengaan van de stikstof- en fosfaatcrisis is ook in het belang van de agrarische sector zelf". De overheid heeft dit laten gebeuren. Als overheid moet je nu dan ook samen met de boer optrekken. Je baseren feiten. Niet sjoemelen met cijfers, kaarten of een papieren werkelijkheid. Wees eerlijk en transparant. Het kabinet is vooralsnog arrogant en lijkt onaantastbaar. Nu is het zo dat als jij je hond laat poepen in een natuurgebied je de stikstofnorm al overschrijd! Kom op, zeg!

 

Stikstof stopt overigens bij de grens. Aan de oostkant ervan zijn geen problemen. De Duitse boer mag daar nieuwe stallen gaan bouwen. Aan de westkant is er een stikstofcrisis. Geen nieuwbouw dus. In Duitsland kun je een vergunning voor uitbreiding van een bedrijf krijgen, als er niet meer dan 7 mol (eenheid voor een chemische hoeveelheid) stikstof op een natuurgebied neerdaalt. In Nederland was dat 1 mol. Sinds de stikstofuitspraak door de Raad van State in 2019 mag er helemaal niets meer uitgestoten worden en nu dus 0 mol.

 

Nederland heeft een hoge stikstofuitstoot. "Daar moet wel worden bij verteld dat de uitstoot de afgelopen decennia ruim gehalveerd is en luchtvervuiling een vrijwel verdwenen probleem is. Ook klopt het niet wat stikstofminister Van der Wal zegt over de staat van de Nederlandse natuur. Zo zijn er twintigmaal zoveel zeehonden en aalscholvers als vijftig jaar geleden. Het stikstofbeleid moet op de schop", schrijft Simon Rozendaal in EW magazine. "Het stikstofbeleid is groter probleem dan stikstof zelf".

Koeien op het Kampereiland.
Koeien op het Kampereiland.

Stikstof en wetgeving

 

De huidige wet gaat uit van een doelstelling van 50% in 2030 en niet van 74% in 2035. Dit betekent dat het huidige beleid (en de huidige stikstof kaart) zijn niet gebaseerd op de huidige wet, maar op een nog in te dienen wet, ontdekte Piet Omtzigt. Die motie om te versnellen werd ingediend door D’66 en VVD. Men lijkt  dus maar wat te doen in Den Haag. Minister van der Wal moet miljarden beheren maar heeft geen idee wat ze aan het voorlezen is. Dat is te merken. Wat moet je als boer wel niet denken, als je haar dit hoort oplezen? Maar de eigenlijke macht behoort aan de hoogste ambtenaren. Denk aan de Belastingdienst en de Toeslagenaffaire.

 

Deze ambtenaren worden al dan niet beïnvloed door natuurorganisaties of politieke partijen. Wat gebeurt er in de wandelgangen of achter de schermen in Den Haag? Daar ben ik zo benieuwd naar. Lopen de zuivelgiganten, de veevoederindustrie of kunstmest leveranciers er de deuren plat? Het zou mij niet verbazen. Hoe groot is hun invloed? Ik kijk nergens meer van op. Deze ambtenaren blijven lekker buiten schot. De minister is 'slechts' de boodschapper. Maar waarom zij zo’n zware portefeuille aanneemt terwijl ze er zelf weinig of niets van begrijpt, is mij een raadsel.

 

"Nederlandse boeren zijn de meest succesvolle en innovatieve ter wereld, aldus Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research – een van de belangrijkste landbouwuniversiteiten in de  wereld. Hij schreef: “Hoe je het ook meet - CO2 per gram geproduceerde eiwit of water per kilo tomaat - de Nederlandse landbouw is duurzamer en milieuvriendelijker dan die elders."

 

'RIVM model klopt niet'

 

Professor Han Lindeboom is gepromoveerd op stikstof. En hij is/was lid van de D66-focusgroep Stikstof. Hij gaf hij aan dat het RIVM-model niet klopt. Dus vond hij het nodig om zijn bevindingen naar aanleiding van overheidsplannen over stikstof met zijn partij te delen. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd de deur gewezen met zijn rapport. Waarom?  "Simpel, meneer De Groot "(D'66) wil mijn boodschap niet horen. Dat moet je aan hem vragen. Hij is van de kringloop van de landbouw en halvering van de veestapel, daar heeft hij zijn roeping van gemaakt”, aldus dhr. Lindeboom. Het rapport mocht de naam van D’66 niet meer dragen.

 

Als je denkt dat je er dan bent graag nog even aandacht voor een volgend onderzoek. In ongeveer 40 van der 160 Natura2000 gebieden is volgens de huidige stikstofnormen de stikstofdepositie nog steeds te hoog als in Nederland. Tot die conclusie is wetenschapsjournalist Geesje Rotgers gekomen naar een analyse van de RIVM-cijfers. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft haar analyse ook aan de Tweede Kamer bevestigd, maar gaat zelfs uit van 44 gebieden. Maar de beleidsmakers hullen zich in stilzwijgen. En natuurlijk is zij niet geheel onpartijdig. Maar zij komt wel met feiten. Dit in tegenstelling tot de Rijksoverheid. Als je boer bent is dit om gek van te worden.

 

De 'onpartijdige' Remkes 

 

En dan nog even dit: de ‘onpartijdig’ onderhandelaar Johan Remkes (VVD), wordt weer uit de VVD-stal gehaald.  Rutte stelt hem aan als ‘neutrale’ bemiddelaar om zijn eigen wetsvoorstel verkopen aan de boeren. Hij is gehouden aan het regeerakkoord. Gehouden aan de wet die nog ingediend moet worden. Hij is zélf de bedenker en grote architect  van dit beleid.  Je moet maar durven om deze man naar voren te

Duitse collega's (Dresden) zijn solidair met de Nederlandse boeren. Foto: Facebook.
Duitse collega's (Dresden) zijn solidair met de Nederlandse boeren. Foto: Facebook.

schuiven. De slager keurt zijn eigen vlees. Dat LTO niet met hem wil praten, daar heb ik wel beeld bij. Ziehier ook het probleem dat de kiezer geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Daarom gaan volgens mij veel mensen niet meer naar een stembus.

 

Tijdens de raadsbarbecue sprak ik met Harry Bruins (raadslid van de VVD), over de stikstofproblematiek. Hoe gaat het met hen en hun bedrijf. Hoe ziet hij de toekomst? Harry is biologisch boer op het Kampereiland (Erf 1). Hij legde heel duidelijk uit waar zij, als biologische boer, tegenaan lopen. Ze willen en kunnen nóg veel biologischer worden dan ze nu al doen. Maar juist de overheid wil niet meewerken. Al gedane investeringen op het gebied van biologisch boeren blijkt weggegooid geld te zijn. Harry heeft veel geld geïnvesteerd om het nóg beter te doen. Maar biologisch boeren zorgt voor een lagere opbrengst. De rente van al die investeringen moet wel elke maand wel betaald worden. Ziedaar de (of een) spagaat waar hij en zijn zoon tegenaan lopen. 

 

Nederlandse en Griekse koeien

 

Toen mijn vrouw en ik een rondreis over het vaste land van Griekenland maakten, zag ik hoog in de bergen koeien langs de kant van de weg lopen. Die koeien lopen er los en eten wat de natuur hen biedt. Dat vertaalt zich in de mest van die koeien. Ik vertelde Harry over het verschil in mest tussen de Nederlandse en Griekse koeien. Het was mij namelijk opgevallen dat de mest van de Griekse koeien vast is. Vergelijk het met paardenmest. De Nederlandse koeien lijken te lijden aan een chronische diarree. “Precies!”, zei Harry. En daarmee leek ik de vinger op deze zere plek te hebben gelegd.

Griekse koeien, grazend hoog in de bergen.
Griekse koeien, grazend hoog in de bergen.

De oplossing?

 

Misschien zouden de de boeren van het Kampereiland samen op moeten trekken. Alle boeren vormen (weer) regionale coöperatie. Die coöperaties zorgen zelf voor de verwerking van de melk etc. Dit gebeurde vroeger immers ook. Als boer ben je dan niet meer afhankelijk van en hoef je ook niet meer te dansen naar de pijpen van de grote zuivelgiganten. Misschien moet de prijs van een liter melk wat omhoog ter compensatie maar misschien ook niet. Dat het met een gesloten beurs kan bewijst boer Peter Oosterhof op Omrop Fryslân (boeren zonder kunststof). Door geen gebruik meer te maken van kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen bespaart hij op de kosten. "Ik heb nog nooit zo slecht gemolken maar ik heb nog nooit zo goed verdiend.".

 

De boer voert zijn koeien niet meer bij of minimaal. Hij gaat op de biologische toer. De waterstand wordt omhoog gebracht (ook tegen het verder verdrogen). De melkproductie loopt daardoor terug. In verband met het algemeen belang passen de Overheid, Europese Unie en banken eventuele tekorten aan. De boer wordt wel verplicht om zijn veestapel in te krimpen maar zodanig dat hij/zij nog een goede boterham kan verdienen. Bovendien wordt dat per geval bekeken.

 

Ook de trekker moet inkrimpen

 

De boer moet niet allen inkrimpen: ook zijn trekker. De huidige grote tractoren zijn immers veel te groot en te zwaar om over de nattere graslanden te rijden. Omdat het algemeen belang dit vraagt (betere leefomgeving) worden supermarkten in de gemeente wettelijk verplicht om alleen nog zuivel(producten) en vlees af te nemen van de coöperaties. Ondertussen veranderen de weilanden

weer in prachtige bloemen- en kruidenlanden. Er komen steeds meer insecten. Ook steeds meer grutto’s en ander weidevogels. De koeien eten alleen nog wat de natuur hen biedt. De boer heeft geen relatie meer met de kunstmestleverancier, de veevoederindustrie of de zuivelindustrie. Kan hij/zij weer lekker doen waar ze goed in is: boeren. En nu zonder zorgen. 

 

Deze werkwijze wordt uiteindelijk landelijk uitgerold. Tenslotte: een minister van Landbouw is iemand die ook echt verstand heeft van Landbouw en weet waarover hij/zij het heeft. En als er nog wat kleine probleempjes zijn waar tegenaan gelopen wordt, worden die opgelost. Zou mooi zijn. Of is het wishful thinking? Geef boeren in ieder geval perspectief!

 

Ondertussen zie ik een Twitterbericht voorbijkomen. Een kop in de Telegraaf: “De Kloof naar de afgrond: Rutte IV raakt steeds meer onthecht van het dagelijkse leven”. Met name de tekst na de dubbele punt lijkt mij een waarheid als een koe.

 

Piet Bergstra, raadslid

 

 

Hart voor Kampen is een nieuwe lokale politieke partij. Met een Hart voor Boeren. Steun ons. Wordt lid of donateur